อย่าเสียดาย…สิ่งที่ผ่านไปแล้ว

ชีวิตต้องเป็นอยู่ด้วยความหวังและกำลังใจ 

อะไรที่เสียไปแล้วในอดีต  จงอย่าเสียดาย ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง เวลา ความรู้สึก ศักดิ์ศรี อำนาจ ซึ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สมมติ และมีความไม่แน่นอน ไม่เที่ยงแท้ทั้งนั้น อย่ารื้อฟื้น  อย่าพูดซ้ำๆ อย่าคิดซ้ำๆ  เพราะจะทำให้เสียเวลา เสียกำลังใจ เสียความรู้สึก  และไม่เกิดแรงจูงใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ บางคนกลายเป็นคนคิดมาก กังวล หรือระแวงไปเลย จงเลิกเสียดาย และเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ เดี๋ยวนี้  วันนี้ และวันต่อๆ ไปเถิด และถ้าให้เลือกระหว่างเมื่อวานนี้ กับพรุ่งนี้  เราจะเลือกอะไรดี โยมต้องเลือกวันพรุ่งนี้มากกว่าเมื่อวานนี้แน่นอน เพราะเมื่อวานนี้ จะไม่กลับมาหาเราอีกแล้ว แต่เรามีโอกาสพบวันพรุ่งนี้แน่นอน จงคิดเสมอว่า เมื่อวานนี้ก็ดีอยู่แล้ว แม้จะเจ็บปวดบ้างก็ตาม วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน แต่พรุ่งนี้จะดีที่สุด จงคิดซ้ำๆ บ่อยๆ แม้เหตุการณ์จะไม่ดีเกิดขึ้นในใจ ขอให้เชื่อและคิดต่อไป กำลังใจและความหวังที่ดี การมองโลกที่ดีจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ และช่วยลดความเสียดายสิ่งผ่านไปแล้วด้วย

Copyright © 2018. All rights reserved.