ใช้ความสงบสยบปัญหา

ชีวิตต้องเป็นอยู่ด้วยความหวังและกำลังใจ

ถ้าเกิดปัญหามากๆ จงเงียบนิ่งเอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งพูดหรือแสดงอะไรตามอารมณ์ เพราะจะทำให้เรื่องราวรุกรามใหญ่โตได้ง่าย คนเราเวลามีอารมณ์มากๆ เช่น โกรธ แค้น กลัว กังวล ทุกข์ สุข จะแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่ไม่น่าดูเลย และไม่น่าฟังด้วย ทำให้คนรอบข้างไม่ชอบ เป็นการเพิ่มปัญหามากขึ้น จงสงบเสียก่อนแล้วจึงคิดเรียบเรียงความรู้สึก ความคิด คำพูด และพฤติกรรมให้เหมาะสม และสร้างสรรค์ ความสงบนั้น เป็นความคิดและความรู้สึกที่เยือกเย็นพร้อมจะรับทุกอย่างด้วยความสงบนิ่งจากภายใน ไม่ใช่ไม่คิดหรือไม่รู้สึกอะไรเลย ปัญหาก็น้อยลงทั้งกับคนรอบข้าง และกับตนเอง

Copyright © 2018. All rights reserved.