ไหว้พระ-สวดมนต์

สวดมนต์ (บทพิเศษ)

  • บทแผ่เมตตา
    สัพเพ สัตตา  – สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น , เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อะเวรา  – จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย […]
  • บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล)
    อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร – ขอส่วนบุญนี้, จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า, ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย – […]
Copyright © 2018. All rights reserved.